OrientCentrum HK
 
O tanci
Úvod » Africké tance » O tanci

Africké tance - O tanci

Rytmy afrických tanců vycházejí z podstaty stvoření života... Tento tanec má magickou moc. Vyjadřujete jím vztahy k sobě samým, ke druhým lidem, k přírodě, k Bohům. Pro Afričana je soulad tance a hudby součástí každého dne. Evropanům dá jedinečnou příležitost uniknout alespoň na pár okamžiků z civilizované reality a začít vnímat i ty nejjemnější nuance rytmu a pohybu. Naplní vás krásou, která je svou jednoduchostí přesto velmi bohatá. Lekce afrického tance se většinou skládá z rozcvičky, tance, vibrace a relaxace. Úvodním rozehřátím a rozhýbáním svalů každá lekce začíná. V kruhu opakujete po lektorce jednoduché kroky. Poté se kruh uzavře těsněji – tanečníci se chytí kolem pasu a „vibrují.“ Rytmicky se pohybují po obvodu kruhu, nechávají proudit energii skrz spojená těla a vychutnávají si sílu skupinového tance. Samotný tanec je pak založen na jednotlivých krocích, které na sebe navazují. Jejich spojením se formuje celá taneční sestava. Při závěrečné relaxaci se uvolníte a protáhnete. Domů si odnášíte příjemně unavené tělo, od neblahých myšlenek oproštěnou mysl a dobrý pocit, že jste udělali něco pro své zdraví.

Kde tančíme?

V krásném zrcadlovém sále OrientCentra, Za Jízdárnou 1977/37, Hradec Králové, 500 09

S kým?

Výuku vede tanečnice, lektorka a choreografka Núr - Radka Žďárská

Kdy?

Pravidelné kurzy dle rozpisu

Přihlášky a bližší informace:

tel.: 724 074 885
e-mail: info@orientcentrum.cz

Snad každá holčička či slečna touží stát se alespoň na chvilku princeznou a třeba právě tou z pohádek Tisíce a jedné noci. Obléknout se do krásných, barevných, cinkajících kostýmů a vplout do světa fantazie. Právě orientální tanec je ideální způsob jak u dítěte vypěstovat svalový tonus, rozsah, správné dýchání, smysl pro rytmus i krásu a naučit je tak pravidelnému pohybu. Pro tuto věkovou kategorii musí být výuka hrou a také prostředí by mělo být harmonické. Toto je naše představa o dětské výuce orientálních tanců. OrientCentrum pořádá pravidelné kurzy, které jsou doplněny o výuku afrických, indiánských či moderních tanců a o širokou škálu doprovodných akcí např. víkendová soustředění, Po stopách Yettiho, Halloweenskou párty, letní tábor apod. Dětská skupina mimo jiné vystupuje na festivalu Barvy tance a dalších akcích v regionu.